Pravidelný program - Centrum pro rodinu

Čas
Název
Lektor
Místo
Přihláška
Období
Poznámka
Skupina
 
Pondělí
08:00 až 13:00
herna
není nutné se nahlašet
20.9. 2021 - 30.6. 2022
50Kč/rodina
pro rodiče s dětmi 0 - 6 let
08:00 až 09:30
Kateřina Adamcová
klub + herna
20.9. 2021 - 13.6. 2022
50Kč/
vždy v sudé pondělí
09:30 až 10:15
Alice
herna
není nutné se nahlašet
20.9. 2021 - 20.6. 2022
50Kč/
pro rodiče s dětmi od 1.5 roku
12:00 až 17:00
Martin
klub
není nutné se nahlašet
6.9. 2021 - 24.6. 2022
zdarma
pro děti a mládež od 8 do 18 let
14:00 až 15:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
4.10. 2021 - 30.5. 2022
1200Kč/pololetí
pro děti z 1. -3. třídy
15:30 až 17:30
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
4.10. 2021 - 30.5. 2022
1400Kč/pololetí
pro děti z 6. - 9. třídy
17:30 až 18:30
Helena Jakubalová
herna
4.10. 2021 - 30.5. 2022
1000Kč/pololetí
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
4.10. 2021 - 6.12. 2021
1000Kč/10 lekcí+80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
3.1. 2022 - 7.3. 2022
1000Kč/10lekcí +80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
16.3. 2022 - 18.5. 2022
1000Kč/10lekcí + 80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
Úterý
9:00 až 10:00
Markéta Verbíková
herna
22.3. - 28.6.2022
14:00 až 15:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
5.10. 2021 - 31.5. 2022
1200Kč/pololetí
pro děti z 1. - 3. třídy
15:30 až 17:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
5.10. 2021 - 31.5. 2022
1200Kč/pololetí
pro děti z 3. - 5. třídy
16:00 až 17:30
Magdaléna Tomanová, Markéta Verbíková
klubovna
5.4. - 17.5. 2022
1500 Kč/kurz
17:45 až 19:45
Hana Lhotská
herna
5.10. 2021 - 31.5. 2022
1500Kč/pololetí
pro začátečníky i pokročilé
Středa
08:00 až 13:00
herna
není nutné se nahlašet
20.9. 2021 - 30.6. 2022
50Kč/rodina
pro rodiče s dětmi 0 - 6 let
09:30 až 10:15
Alice Venclová
herna
není nutné se nahlašet
22.9. 2021 - 22.6. 2022
50Kč/rodina
pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
12:00 až 17:00
Martin
klub
není nutné se nahlašet
6.9. 2021 - 24.6. 2022
zdarma
pro děti a mládež od 8 do 18 let
14:00 až 15:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
6.10. 2021 - 1.6. 2022
1200Kč/pololetí
pro děti z 1. - 3. třídy
15:30 až 17:30
Jirka a Laďka
výtvarná dílna
6.10. 2021 - 1.6. 2022
1400Kč/pololetí
pro děti z 3. - 9. třídy
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
6.10. 2021 - 15.12. 2021
1000Kč/10 lekcí+80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
5.1. 2022 - 9.3. 2022
1000Kč/10lekcí +80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
18:00 až 21:00
Laďka Stejskalová
výtvarná dílna
16.3. 2022 - 18.5. 2022
1000Kč/10lekcí + 80Kč/1kg hotového výrobku
pro začátečníky i pokročilé
Čtvrtek
12:00 až 17:00
Martin
klub
není nutné se nahlašet
6.9. 2021 - 24.6. 2022
zdarma
pro děti a mládež od 8 do 18 let
15:30 až 17:30
Dana Hubálková
9.9. 2021 - 30.6. 2022
zdarma
pro děti od 10 do 15 let
16:00 až 17:00
Markéta Verbíková
herna
7.4. - 30.6.2022
Pátek
08:00 až 13:00
herna
není nutné se nahlašet
20.9. 2021 - 30.6. 2022
50Kč/rodina
pro rodiče s dětmi 0 - 6 let
12:00 až 17:00
Martin
klub
není nutné se nahlašet
6.9. 2021 - 24.6. 2022
zdarma
pro děti a mládež od 8 do 18 let
Sobota
Pro tento den nejsou plánovány žádné události.
Neděle
Pro tento den nejsou plánovány žádné události.


Nabídka volnočasových aktivit na školní rok 2021/2022

 

pro děti (celoroční aktivity)

Výtvarný kroužek MINI I.pondělí 14:00 - 15:00 (1200Kč/pololetí)

Výtvarný kroužek MINI II.  – úterý 14:00 - 15:00 (1200Kč/pololetí)
Výtvarný kroužek MINI III. – středa 14:00 - 15:00 (1200Kč/pololetí)

Výtvarný kroužek MIDDLE – úterý 15:30 - 17:00 (1200Kč/pololetí)
Výtvarný kroužek JUNIOR – pondělí 15:30 - 17:30 (1400Kč/pololetí)

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK - středa 14:00 -15:30 (900Kč/pololetí)

DRAMATICKÝ KROUŽEK - středa 15:30 - 17:00 (900Kč/pololetí)

 

DĚDEČKOVA DÍLNA - středa 15:30 - 17:30

 

FOTO - IT KLUB - čtvrtek 15:30 - 17:30

 

pro dospělé (celoroční aktivity)

CVIČENÍ PRO ŽENY  - pondělí 17:30 - 18:30 (1000Kč/pololetí)

CVIČENÍ PRO ŽENY  - pondělí 18:45 - 19:45 (1000Kč/pololetí)

 

KERAMIKA pro dospělé - pondělí 18:00 - 21:00 (1000Kč/10 lekcí + 80Kč/1kg hotového výrobku)

KERAMIKA pro dospělé - středa 18:00 - 21:00 (1000Kč/10 lekcí + 80Kč/1kg hotového výrobku)

 

HATHA JÓGA  - úterý 17:45 - 19:45 (1500Kč/pololetí)

 

pro dospělé (kurzy, ucelené bloky) 

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ RODIČE (kurz/6setkání - 1500Kč/osoba - partner /doprovod 50% sleva nebo jednotlivá setkání za 300Kč)

 

KURZ TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU (1500Kč/kurz + 80Kč/1kg hotového výrobku)

 

pro rodiče s dětmi (kurzy, ucelené bloky)

cvičení s dětmi od 2 do 5 měsíců - ANDÍLCI (1500Kč/10 lekcí)

cvičení s dětmi od 6 do 9 měsíců - SLUNÍČKA (1500Kč/10 lekcí)

 

 

Pravidla a platební podmínky u celoročních aktivit:

- podmínkou přijetí do kroužku je předání vyplněné přihlášky a zaplacení pololetní platby za kroužek
- otevření kroužku závisí na počtu přihlášených, v případě malého počtu se kroužek neotevře a vybraná platba bude přihlášeným vrácena
- každý přihlášený je povinen dbát pokynů vedoucího kroužku (lektora)
nebo pracovníka org. Cesta pro rodinu
- pro hladký průběh aktivity je potřeba dodržovat včasný příchod a dodržovat zásady slušného chování, předem omlouvat nepřítomnost
- v případě nerespektování pravidel a pokynů lektora kroužku, může být dítě z kroužku vyloučeno, o tomto kroku bude zákonný zástupce předem informován
- při přerušení či ukončení docházky ze strany přihlášeného se platba za kroužek nevrací
- za bezpečnost přihlášeného odpovídá organizace pouze po dobu trvání zájmového kroužku
- kroužky se nekonají: v době prázdnin, státních svátků
- v případě neplánované a dlouhodobé nepřítomnosti lektora (nemoc apod.), je situace řešena dle dohody individuálně
- všechny kroužky budou ukončeny do 1.6. 2022

 

Výtvarný kroužek

- přihlášky a pololetní příspěvky přijímáme na první pololetí do 17.9. 2021 (u pokračujících účastníků) nebo do 1.10. 2021 (u nových účastníků) a na druhé pololetí do 14.1. 2022
- první lekce začínají v týdnu od 4. října 2021

 

Dramatický kroužek

- přihlášky a pololetní platby přijímáme na první pololetí do 1.10. 2021 a na druhé pololetí do 14.1. 2022

- první lekce: ve středu 6. října 2021

 

Dědečkova dílna

- přihlášky a pololetní platby přijímáme na první pololetí do 17.9. 2021 (u pokračujících účastníků) nebo do 1.10. 2021 (u nových účastníků) a na druhé pololetí do 14.1. 2022

- první lekce: ve středu 6. října 2021

 

Foto - IT klub

- přihlášky přijímáme do 7.9. 2021

- první lekce: ve čtvrtek 9. září 2021

 

Cvičení pro ženy + jóga + keramika
- přihlášky a pololetní platby přijímáme na první pololetí do 17.9. 2021 (u pokračujících účastníků) nebo do 1.10. 2021 (u nových účastníků) a na druhé pololetí do 14.1. 2022
- první lekce:

   CVIČENÍ PRO ŽENY - pondělí 4. října 2021

   KERAMIKA pro dospělé - pondělí 4. října 2021

   KERAMIKA pro dospělé - středa 6. října 2021

   JÓGA - úterý 5. října 2021

  
Kurz točení na hrnčířském kruhu
- přihlášení i platby dle individuální dohody

 

způsob úhrady:
1. bezhotovostním převodem na účet
2. pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě hotově v kanceláři Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk

 

důležité kontakty:

kancelář rodinného centra - 465 614 555, 608 621 301, centrum@cestaprorodinu.cz

 

 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase, kontaktujte nás

Lucie Malá, Klára Brejtrová, Erika Jeníčková

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA