ZÁKLADNÍ INFORMACE o Dětské skupině MACEŠKA

 

Používaná zkratka názvu: DS Maceška; DS

 

Druh služby: dětská skupina s celodenním provozem

 

Provozovatel: Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

Adresa: Dětská skupina MACEŠKA, Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

IČO: 612 39 330

 

Odpovědná osoba: Lucie Malá, vedoucí DS (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz)

 

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí

 

Provozní doba: 6:30 – 17:00 (pondělí – pátek)

 

Školní rok: září - srpen

 

Zaměstnanci: pedagogové, chůvy - odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.; a pomocný provozní personál

 

Strava: svačiny (dopolední a odpolední si nosí děti vlastní), obědy dováží Školní jídelna Žamberk nebo si mohou děti nosit vlastní

 

Základním účelem provozování Dětské skupiny MACEŠKA je pravidelná péče o děti na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

 

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS Maceška se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 8070638915 ze dne 21. 11. 2018 s ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

Službu péče o dítě v dětské skupině provozujeme na základě registrace u MPSV od 1. 2. 2019.

 

Docházka do DS je vymezena „školním rokem“ - od září až do konce srpna.

 

DS je zpravidla uzavřena 1 týden v září a během vánočních prázdnin. Aktuální rozvrh provozu DS na daný školní rok je přihlášeným rodičům k dispozici v rezervačním systému webooker.

 

Vedoucí DS si vyhrazuje právo uzavřít službu z důvodu nutných školení pracovního týmu DS (v co nejmenším rozsahu) a informovat o této skutečnosti rodiče s dostatečným předstihem.

 

V případě nečekaných a závažných událostí bránících provozu DS (karanténa, provozní havárie…apod.) budou rodiče neprodleně informování o uzavření služby a dalším postupu.

 

  KONTAKTY

Kontakt na pečující pracovnice (dotazy ohledně dětí):

 

chuva@cestaprorodinu.cz; +420 730 870 435

 

Kontakt na administrativní pracovnice (vše ohledně přihlášení, rezervací a úhrad za službu):

 

maceska@cestaprorodinu.cz; +420 774 174 287 (Klára Brejtrová)

                                           +420 603 813 646 (Lucie Malá) 

 

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE

1. Předložit vyplněnou Předběžnou přihlášku.

2. Doložit vazbu na trh práce obou rodičů (pokud žijí ve společné domácnosti) - v případě dotované ceny za poskytnutou službu.

3. Doložit, že dítě má splněnou očkovací povinnost, což písemně potvrdí jeho ošetřující lékař.

4. Volná kapacita zařízení.

 

V případě, že zájemce o službu splnil všechna kritéria, je s ním (rodičem/zákonným zástupcem) podepsána Smlouva o poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině. Nedílnou součásti smlouvy jsou Individuální podmínky docházky dítěte do DS, Provozní řád a Plán výchovy a péče.

  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Předběžné přihlášky na nový školní rok jsou přijímány průběžně do konce května daného roku a řazeny dle data přijetí. Formulář „Předběžná přihláška do DS Maceška“ najdete na našich webových stránkách www.cestaprorodinu.cz nebo Vám ji předáme v kanceláři. Přihlášku doručte osobně do kanceláře Rodinného centra a DS Macešky (v přízemí), Nádražní 22, Žamberk, kde se domluvíme dle Vašich potřeb na termínu zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

 

 

O přijetí do DS na nový školní rok je rozhodnuto během června daného roku. Rozhodnutí o přijetí sděluje vedoucí DS nebo její zástupce. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána do konce června Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury.

 

 

 

Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku (pokud je volná kapacita DS). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je vydáno v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury, a ne později než 3 dny před zahájením docházky.

 

 

 

Do DS jsou přijímány děti od 1,5 roku do nástupu školní docházky, maximálně 12 dětí souběžně v jeden den. 

 

Na přijetí do DS nevzniká právní nárok.

 

  CENÍK - školní rok 2021/2022

        CENÍK         

jednorázová

docházka

 

pravidelná docházka        
 

 

příležitostný

vstup

1 den

v týdnu

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

                 cena/den  

  

cena bez dotace/den   

230 Kč

 

570 Kč

210 Kč

 

550 Kč

 200 Kč

 

540 Kč

180 Kč

 

520 Kč

170 Kč

 

510 Kč

 

160 Kč

 

500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za pobyt dítěte v DS je uvedena za celý den a je stejná i v případě, že je dítě v DS jen 1/2 dne. V ceně je zahrnut pitný režim dítěte po celou dobu pobytu v DS.

 

V ceně není zahrnuto stravování. Svačiny (dopolední i odpolední) si děti nosí vlastní, příp. i oběd. Obědy je možné v DS objednat, jsou dováženy ze Školní jídelny Žamberk. Cena za 1 oběd je 40 Kč.

 

V případě navýšení cen obědů ze strany Školní jídelny Žamberk v průběhu smluvního vztahu, bude cena adekvátně navýšena. O této skutečnosti budou rodiče/zákonní zástupci informováni.

 

První platba = vratná kauce ve výši 3.000Kč (u ceny bez dotace 10.000Kč) – kauci je nutné uhradit před zahájením docházky (u pravidelné i jednorázové docházky). Kauce slouží k získání přístupu do rezervačního on-line systému a pro úhradu případných nedoplatků či dluhů. Kauce je vratná po ukončení docházky a při závěrečném vyúčtování. Výši kauce lze na požádání snížit (z vážných důvodů).

 

Na požádání Vám vystavíme Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte do DS podle zákona č.586/1992, o dani z příjmu. Potvrzení se vydává pro účely slevy na dani z příjmu.

 

 


Dokumenty ke stažení:

  INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE

Informace pro nové zájemce o službu:

 

Pokud jste si vybrali Dětskou skupinu MACEŠKA pro Vaše dítě, vyplňte nejprve formulář "Předběžná přihláška", který naleznete výše v odstavci "KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE" a doručte ho osobně do kanceláře Rodinného centra (Nádražní 22, Žamberk), kde si s Vámi domluvíme termín zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

Docházka do Macešky je evidována v rezervačním systému WEBOOKER. Všechny potřebné informace  o jeho fungování a fungování Macešky (registrace, objednávání a omlouvání dětí z docházky...ad.) naleznete zde: https://maceska.webooker.eu/.

 

Veškeré dotazy k registračnímu systému a platbám směrujte na Lucii Malou (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz) a Kláru Brejtrovou (tel.774 174 287, maceska@cestaprorodinu.cz).

 

Situační říkanky a písničky pro rodiče


Dokumenty ke stažení:

  MACEŠKA pečuje o děti v předškolní věku již 10 let

 

Maceška 10 let
KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase, kontaktujte nás

Lucie Malá, Klára Brejtrová, Erika Jeníčková

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA