slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

 

Rodinné centrum posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.

 

 

Rodinné centrum nabízí:

 

 • rodinám, dospělým i dětem prostor pro osobní rozvoj, vzdělávání a seberealizaci, trávení volného času,
 • místo k setkávání a navazování kontaktů zejména maminek na mateřské či rodičovské dovolené, sdílení stejné etapy života,
 • odbornou podporu při zvládnutí rodičovské role a zprostředkování poznatku o rodině, výchově, psychologii, rovných příležitostech a sociální pomoci,
 • účast nebo aktivní zapojení dětí i dospělých do různých programů a činností, místo pro uskutečnění nápadů,
 • informace a zprostředkování služby napomáhající řešení problémových životních situací,
 • zázemí k setkávání dětí s rodiči v případě odloučení jednoho z rodičů,
 • pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi (0-6let) jako např. cvičení, zpívání, tvoření…, v odpoledních a večerních hodinách kroužky pro děti školního věku a dospělé (např. kroužek výtvarný, taneční, vaření, keramika, jóga,…a další),
 • jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, přednášky, výtvarné dílny, burzy dětského zboží, výstavy, karnevaly, soutěže…
 • zapůjčení prostor na setkání s širší rodinou či k rodinným oslavám,
 • bezbariérový přístup, hernu s kuličkovým bazénkem, kuchyňku, knihovnu, výtvarnou dílnu,
 • internet (např. pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze sociální oblasti),
 • zahradu s dětským hřištěm,
 • cenu za poskytnuté služby dle platného sazebníku,
 • otevřené prostory každý všední den dle platné provozní doby,
 • zprostředkování prodeje dětských potřeb.

 

 

Tuto službu podpořilo dotací Město Žamberk,

Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 

Otevírací doba herny Rodinného centra

 

Pondělí 8:00 - 17:00   (9:30 - 10:15 - zpívání  pro rodiče s dětmi)
Úterý       (kurzy pro rodiče s kojenci - pouze pro předem nahlášené)
Středa 8:00 - 13:00   (9:00 - 11:00 - cvičení pro rodiče s dětmi)
Čtvrtek 8:00 - 17:00   (15:30 - 17:00 - tvoření pro rodiče s dětmi)
Pátek 8:00 - 13:00   (9:00 - 12:00 - pomáhej s námi )
       

 

Na programy pro rodiče s dětmi (PO, ST, ČT, PÁ) není nutné se předem hlásit.

 

Změna provozní doby vyhrazena (např. z důvodu pořádání jednorázových akcí pro veřejnost apod.) - sledujte aktuality.

 

Hernu lze po dohodě otevřít i mimo provozní dobu.

 

 

Pravidla pro návštěvníky Rodinného centra

 

Abychom spolu s dětmi mohli prožít pěkné chvíle v příjemném prostředí, dodržujte prosím následující pravidla:

 

 • Za bezpečnost dětí nese odpovědnost rodič (jiná dospělá doprovázející osoba) po celou dobu pobytu, a to i při organizovaných hrách a činnostech. Není možné tolerovat hrubé chování k jiným dětem. V centru je zakázáno používat hrubé a vulgární výrazy.
 • Učíme děti správným návykům. Je dovoleno jíst a pít jen u stolečků. Nedovolujte, prosím, chodit dětem po herně se svačinkou či pitím. V případě potřeby si vyžádejte úklidové prostředky u pracovnic centra, rádi vám je poskytneme.
 • Organizované dopolední programy jsou dobrovolné, mají však přednost před aktivitou jednotlivce. Pro hladký průběh aktivity je potřeba respektovat pokyny vedoucího programu. Choďte prosím na programy včas, abyste pozdním příchodem nenarušovali započatou aktivitu - pozornost takto malých dětí je krátká a je velká škoda ji přerušovat.
 • Všechny hračky mají své místo. Průběžně se podílejte na úklidu hraček.
 • Do centra nepatří děti nemocné. Buďte, prosím, trpěliví při doléčování svých dětí, neboť rýma, kašel či průjmová onemocnění se velmi rychle šíří.
 • Každý návštěvník se zapíše na prezenční listinu a zaplatí vstupné. Výše plateb je vyvěšena na nástěnce v prostorách herny. 

 • V kuchyňce je možnost zakoupení malého občerstvení (sušenky, pitíčka, přesnídávky, káva, čaj, šťáva…). Dále je v kuchyňce k dispozici rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska a lednice. Použité nádobí si vždy každý po sobě umyje a uklidí na původní místo. Na třídění odpadu jsou v kuchyňce umístěny koše – na směsný odpad, na papír, na plast a na sklo.

 • První pomoc při úrazech je povinna poskytnout každá dospělá osoba. Pracovníci centra jsou v poskytování první pomoci proškoleni. Každý úraz je zapisován do knihy úrazů, která se nachází na lékárničce. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky na viditelném místě na zdi, mimo dosah dětí.

 • Každý návštěvník má možnost sdělit náměty, připomínky či stížnosti a to buď osobně (ústně či písemně) anebo vhozením do „schránky“ k tomu určené a umístěné ve vstupní chodbě RC.

   

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

Vstupné do herny centra od 4. 9. 2017

 

(1. návštěva herny centra je zdarma!)

 

50 Kč/den a rodina

 

Zvýhodněné vstupné/předplatné

700 Kč / 6 měsíců

400 Kč / 3 měsíce

 

Při zaplacení zvýhodněného vstupného jsou jednotlivé návštěvy herny v daném období zdarma (včetně pravidelných otevřených programů - pondělní zpívánky, středeční cvičení s Alicí, čtvrteční mama herna a tvoření). 

 

  DÁRKOVÝ POUKAZ

 

V hodnotě dle přání na všechny služby Rodinného centra a Studia grafiky a kretivní tvorby.

 

Lze využít např. na platbu jednorázového vstupného do herny RC, vstupného na akce (karnevaly, přednášky, semináře, tvořivé odpoledne, odpoledne pro prarodiče s vnoučaty…), na platbu kroužků pro děti (výtvarný kroužek, dědečkova dílna…) i na platbu kroužků pro dospělé (keramika, pilates).

 

Poukaz můžete využít i na nákup zboží v našem obchůdku v prvním patře nebo na služby grafického studia.

 

Platby z dárkového poukazu lze kombinovat a čerpat postupně.

dárkový poukaz

Psychologické poradenství

 

individuální (placené) konzultace vede Mgr. Kateřina Adamcová - psycholog

Individuální psychologické poradenství v oblastech:
•    složité životní situace – ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, neuspokojivá osobní situace
a jiné problémy, v nichž potřebuji podporu
•    osobní bilance – nespokojenost s vlastní životní situací, pociťovaná potřeba změny
•    přepracování, stres, workoholismus
•    závislosti blízké osoby
•    výchovné problémy dětí
•    bariéry v nás – obavy a zábrany v určitých situacích, které znepříjemňují život a brání v růstu
•    další téma dle dohody

Využijte možnost individuální konzultace dle vašich potřeb.


Na konzultaci je NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT.      

Kontakt: tel. 739 299 886 či mail kataadamcova@seznam.cz

 

 

 

Základní sociální poradenství

 

individuální konzultace (zdarma) vede Bc. Dagmar Jansová - vedoucí sociální pracovnice

Při individuální konzultaci nabízíme:
•    rozhovor o nastalé situaci
•    základní poradenství v dávkách státní sociální podpory
•    základní poradenství v dávkách hmotné nouze
•    základní poradenství v rodinném právu
•    dostupnost sociálních služeb v Žamberku a okolí
•    kontakty na tyto sociální služby (telefony, www stránky, emaily)
•    pomoc při navázání prvního kontaktu na vybranou službu

Na konzultaci je NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT.            

Kontakt: tel. 774 621 302 či mail jansova@cestaprorodinu.cz

 

 

Rodinná terapie

 

O co se jedná?

- o terapii celého rodinného systému (všech členů rodiny)

- o nalezení vhledu do situace a souvislostí ve fungování rodiny

- cílem je dosažení spokojenosti všech členů rodiny, pokud je to možné

 

Častá témata v rodinné terapii:

- zamrzlá komunikace v rodině

- traumatické a zátěžové sitace v rodině

- vztahové problémy mezi členy rodiny

- vývojové krize v rodině

- hledání své role a místa v rodině, konflikty rolí

- změny v rodině

- psychosomatické projevy členů rodiny jako důsledek napětí v rodině

 

Jedno setkání trvá 90 minut.

Cena je 600,-/setkání.

Místo setkání: Rodinné centrum v Nádražní ulici 22, Žamberk

 

Terapii vedou:

Mgr. Kateřina Adamcová, psycholog

Mgr. Milan Jirout, rodinný terapeut

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 739 299 886 nebo mailem kataadamcova@seznam.cz nebo milanj@tiscali.cz.

Specializované poradny v našem regionu - kontakty

 

Máte problém a potřebujete poradit?

Uvádíme kontakty na specializované nejbližší poradny v našem regionu:

 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí – poradí všechny důležité kontakty na specializované poradny

 

Bílý kruh bezpečí – pro oběti násilí, bez objednání každé úterý a čtvrtek 17 – 19 hod.

 • Tel.: 732 923 462
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, bezplatně a nonstop tel.: 116 006

 

Poradna pro rodinu – Pardubice

 

Dětský psycholog

- Orlickoústecká nemocnice

 • Mgr.Veronika Vlková, tel.: 465 710 456
 • PhDr. et. Mgr. Gabriela Ďurašková, tel.: 465 710 142
 • Mgr. Monika Janků, tel.: 465 710 456
 • Mgr. Zuzana Kovalová, tel.: 465 710 442
 • Mgr. Petra Popová, tel.: 465 710 420

 

- PrDr. Mervartová – privátní praxe PROXIMITY – Ústí nad Orlicí

 

- PhDr. Ludmila Langrová – Žamberk

 

- Mgr. Lucie Šmahelová - psychologikcé poradenství, EEG biofeedback - Žamberk

 

- Pedagogicko-psychologická poradna - Žamberk

 • Tel.: 465 611 023, 465 521 296, 776 611 695

 

Psychiatrie

 

- MUDr. Lenka Půtová - psychiatrická ambulance - Poliklinika Žamberk

 • Tel.: 465 676 859

 

- MUDr. Renata Severová – ambulance psychiatrie se zaměřením na poruchy nálad, úzkostné poruchy, psychotická onemocnění a závislosti – Ústí nad Orlicí a Lanškroun

 • Tel. Ústí nad Orlicí: 465 524 149
 • Tel. Lanškroun: 465 324 179
 • Web: www.mudrseverova.cz

 

- MUDr. Luboš Hlavička – provoz psychiatrické ambulance – Ústí nad Orlicí

 

Manželská poradna

- Centrum Psychosociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje – Ústí nad Orlicí

 

- Mgr. Lucie Šmahelová - psychologické poradenství - Žamberk

 

DONA linka – pomoc obětem domácího násilí

 • Tel.: 251 511 313 nonstop

 

KAMÍNEK – speciálně pedagogické centrum – pro děti a mládež s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem - Ústí nad Orlicí

 

MIMÓZA – středisko výchovné péče – Ústí nad Orlicí

 

Sexuologie – MuDr. Jan Zbytovský – Hradec Králové

 

Léčba drogové závislosti

- Laxus z.ú. – ambulantní centrum Hradec Králové a Pardubice

 

Služby pro uživatele drog

 • K-centrum Hradec Králové, tel.: 495 513 977, 734 316 538
 • K-centrum Pardubice, tel.: 734 316 539

Služby pro uživatele drog, alkoholu, patologické hráče

 • Ambulantní centrum Hradec Králové, tel.: 777 033 618
 • Ambulantní centrum Pardubice, tel.: 734 316 540

 

- Psychiatrická a AT ordinace – protialkoholní - Pardubice

 • Tel.: 972 322 544

 

- Kontaktní centrum pro drogově závislé Krédo – Šumperk

 

- Psychiatrická klinika FN HK – AT ambulance

 • Tel.: 495 832 221

 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. – Ústí nad Orlicí

 • Tel.: 465 525 324
 • E-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
 • Vedoucí CZP: Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985
 • Sociální pracovnice: Barbara Mejdrová, DiS. tel.: 775 693 983

 

CEDR - služby pro lidi s duševním onemocněním - Ústí nad Orlicí

 • Tel.: 463 034 316

 

Péče o duševní zdraví - Ústí nad Orlicí

 

Amalthea - podpora pro rodinu a dítě, centrum náhradní rodinné péče

 • Tel. Pardubice: 466 302 525
 • Tel.Česká Třebová: 773 512 525

 

ABATAB - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Ústí nad Orlicí

 • Tel.: 724 567 900

 

 

 

 

SPOLU PRO MATEŘSKÁ CENTRA  - pomáhat se dá i bez peněz

 

Jsme zapojeni do projektu Spolu pro mateřská centra, který vyrostl z potřeb mateřských center v rámci Sítě MC. Tímto projektem je vyzývána veřejnost, velké i menší firmy a vůbec všichni, kdo chtějí pomoci. Možná nemůžete přispět finančně, ale můžete darovat věc, materiál nebo službu, kterou potřebujeme. Z vašeho přispění budou mít radost nejen dospělí - organizátoři, ale především děti, které služeb Rodinného centra Pohoda využívají nejčastěji.

 

Na internetových stránkách www.spolupromc.cz najdete seznam věcí, bez kterých se neobejdeme a potřebujeme je k rozvoji a zkvalitnění naší práce. Naleznete tam také návod, jakým způsobem věci darovat.

 

Celý proces dárcovství je transparentní a adresný. Vždy víte, komu a kde pomáháte. O vašem příspěvku se ostatní dozvědí na našich stránkách a dále na stránkách celostátního projektu.

 

Děkujeme za každou, byť drobnou pomoc!

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase, kontaktujte nás

Lucie Malá, Klára Brejtrová, Erika Jeníčková

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA