Klub bez klíče nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do nabízených aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

 

Klub bez klíče můžete sledovat i na našem facebooku: facebook.com/klubbezklice

                                                                  nebo instagramu: klubbezklice

                                                                 

Klub nabízí:

 

otevřené prostory:

PONDĚLÍ 12:00 - 17:00

ÚTERÝ - zavřeno

STŘEDA 12:00 - 17:00

ČTVRTEK 12:00 - 17:00

PÁTEK 12:00 - 15:00

 

 • přístup pro děti a mládež od 8 – 18 let kdykoli v rámci otevírací doby bez jakékoliv formy registrace, pouze se podepíší (mohou i pod heslem – pro účely statistiky využití klubu),
 • návštěvu v klubu bez poplatku, provoz klubu je neziskový,
 • zapojení se do připravovaných činností, prostor pro uplatnění nápadu,
 • kulečník, stolní fotbal, stolní tenis, různé stolní hry,
 • výtvarné a tvořivé činnosti,
 • počítače a internet (studium, zábava, hry),
 • filmy (filmový klub, dokumenty, filmy s následnou diskuzí),
 • společný organizovaný program (soutěže, sportovní turnaje),
 • venkovní aktivity a hry na zahradě,
 • prostor pro vzájemné doučování, pomoc s domácími úkoly,
 • besedy, přednášky,
 • posezení s kamarády, zázemí pro volný čas (čekání na autobus nebo schůzku s kamarády),
 • doporučení a zprostředkování dalších zařízení.

 

 

Tuto službu podpořilo dotací Město Žamberk a Pardubický kraj.

 

V roce 2016 službu navíc podpořili donátoři: Konzum, o.d. - Jsme tu doma, IVECO BUS, Pardubický kraj a Město Ústí nad Orlicí v rámci projektu Burzy filantropie.

Pravidla pro návštěvníky Klubu:

 

•    v prostorách Klubu, celé budovy i přilehlém okolí (zahrada) udržuj pořádek
•    po příchodu do Klubu se zapiš do sešitu
•    zapůjčení her a ostatních pomůcek nahlas pracovníkovi
•    zapůjčené věci vracej na své místo nebo pracovníkovi
•    nepoužívej vulgární slova a neubližuj ostatním
•    v Klubu je zakázáno:    kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, krádeže a poškozování Klubu, prohlížení zakázaných internetových stránek (sex, násilí), vnášení zbraní a výbušnin

 

Při dodržování těchto pravidel návštěvník může:


•    zapojovat se do připravovaných aktivit
•    strávit v Klubu aktivně či pasivně svůj volný čas
•    během otevírací doby kdykoli přijít a odejít
•    bezplatně využívat vybavení Klubu (kulečník, PC, fotbálek, stolní hry …..)
•    požádat o pomoc pracovníka Klubu při svých osobních problémech (vrstevnických, rodinných, školních…)
•    podat stížnost, pokud není s něčím spokojen 

klub
klub 2015 (1)
klub 2015 (2)
klub 2015 (3)

 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase

kontaktujte nás: Lucie Malá, Klára Brejtrová

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA