MGR. KATEŘINA ADAMCOVÁ

Kontakty:

Telefon:  739 299 886

Email: adamcova@cestaprorodinu.cz

Adresa setkávání: Cesta pro rodinu - Rodinné centrum, Nádražní 22, 56401 Žamberk

                             

Vzdělání:

 

2016 – doposud psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii na PVŠPS, pod supervizí PhDr. Dany Dobiášové

2013 – 2015 navazující magisterské studium v oboru Psychologie (jednooborová) – FF Univerzita Palackého v Olomouci

2010 – 2013 bakalářské studium v oboru Psychologie (jednooborová) – FF Univerzita Palackého v Olomouci

1999 – 2002 bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky – PdF Univerzita Palackého v Olomouci

1995 – 1998 obor Sociální pedagogika Vyšší odborná škola a střední odborná škola v Krnově

 

 

Další vzdělávání:

Základní krizová intervence - Remedium

Seminář Rodinná terapie psychosomatických poruch – MUDr. Chvála, PhDr.  Trapková

Základy technik v práci s klientem v humanistickém přístupu – Dipl. – Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, PhD.

Úvod do supervize v pomáhajících profesích – PhDr. Tošner, Mgr. Ježková

Motivační rozhovory -  PhDr. Jan Soukup, PhD.

a další 1-3denní kurzy (např. vzdělávání v psychodiagnostických metodách: Tematickoapercepční test, WISC-III, Kresba postavy, Hand test, Sandtray, Využití terapeutických karet v praxi)

 

Praxe

2018 – doposud terapeut v Amalthea, z.s.

2016 - doposud psycholog ve Středisku výchovné péče Mimoza v Ústí nad Orlicí

2012 – doposud sociální pracovnice Domu na půl cesty v Žamberku

2011 – 2012 sociální pracovnice, zástupce vedoucí Domova na skalách v Žamberku (azylový dům pro ženy a matky s dětmi, pobytová krizová pomoc)

2007 – 2008 pedagog v Domově pro ženy a matky s dětmi v Žamberku

1999 – 2006 kmenová vychovatelka, speciální pedagog - Dětský domov v Potštejně

Kontakt

Mgr. KATEŘINA ADAMCOVÁ

psycholog

 

Kontakty pro objednání:

Telefon:  739 299 886

Pokud hovor nemohu přijmout, reaguji zpětným zavoláním.

 

Email: adamcova@cestaprorodinu.cz

 

Adresa setkávání: Rodinné centrum, Nádražní 22, 56401 Žamberk

 

 

Platby:

Individuální terapie 500,- / 60 min.

 

Rodinná terapie 700,-/ 90 min.

 

Skupinová terapie 200,-/ os. /90 -120 min.

 

Přednášková činnost dle dohody (od 500,-/hod.)

 

 

 

Rodinné centrum, Nádražní 22, Žamberk