CO NABÍZÍME?

 • Psychologické poradenství
 • Individuální konzultace
 • Rodinná terapie (společně s Mgr. Milanem Jiroutem, rodinným terapeutem)
 • Skupinová terapie
 • Přednášková činnost
 • Online konzultace 

 

 

 

Zaměření:

 • složité životní situace (onemocnění, ztráta blízkého člověka, změna zaměstnání, nezaměstnanost, narození dítěte... apod.)
 • neuspokojivá osobní situace a pociťovaná potřeba změny 
 • vztahové problémy
 • obtíže v komunikaci
 • osobní bilance – nespokojenost s vlastní životní situací, depresivní naladění 
 • přepracování, stres, workoholismus
 • závislosti blízké osoby
 • výchovné problémy dětí ( úzkosti, strachy, sebepoškozování, změny a problémy v chování dítěte, smutek, uzavřenost dětí apod.)
 • obavy a úzkosti, které znepříjemňují život a brání v růstu
 • sebepoškozování
 • psychosomatické problémy
 • další téma dle dohody

 

 

Kdo může být klientem?

 • Dítě
 • Dospělý
 • Rodina

 

Podmínky a výhody spolupráce

Vaše údaje mohou zůstat anonymní, nesděluji informace třetím osobám (výjimkou je povinnost každého občana oznámit trestný čin).

Ke konzultaci nepotřebujete žádné doporučení.

Mám kratší objednací lhůty (většinou se potkáme do 14 dní), setkání nejčastěji probíhá v odpoledních nebo podvečerních hodinách (nemusíte se uvolňovat z práce či školy).

Setkání lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem, v opačném případě hradíte běžnou hodinovou sazbu za terapii.

 

 

Co je  rodinná terapie, individuální terapie a psychologické poradenství, skupinová terapie

 

Rodinná terapie – většinou 2 terapeuti (muž a žena) se věnují celé rodině, jejím vztahům a situacím. Rodina je v tomto přístupu vnímána jako systém, jehož členové se vzájemně ovlivňují. Sezení trvá většinou 60 – 90 minut.

 

Individuální terapie – práce s jednotlivcem, podle jeho aktuální potřeby, tzv. zakázky, kterou si stanovíme na prvním setkání. Je vhodné setkávat se pravidelně na základě dohodnutých schůzek, nejlépe 1x za 7 - 14 dní. Doba trvání jedné konzultace je 60 min. Vše ale záleží na naší vzájemné domluvě.

 

Skupinová terapie – pravidelná skupinová práce – tzn. opakovaná v určitém intervalu. Skupina je většinou uzavřená, schází se tedy stále stejní členové skupiny a nejsou zpravidla přibíráni noví členové. Doba trvání skupiny je 90, max. 120 minut.

 

Přednášky – možnost domluvit přednášku na níže uvedená témata, časový rozsah pro přednášku jsou 2-4 hodiny v jednom dni.

 

 

Témata přednášek:

 • Rodina a proč je důležitá pro děti i pro rodiče
 • Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami
 • Komunikace s rodiči a žáky (pro učitele)

Dokumenty ke stažení:
Kontakt

Mgr. KATEŘINA ADAMCOVÁ

psycholog

 

Kontakty pro objednání:

 

Rezervační systém  https://cestaprorodinu.webooker.eu/

 

Email: adamcova@cestaprorodinu.cz

 

Adresa setkávání: Rodinné centrum, Nádražní 22, 56401 Žamberk

 

 

Platby:

Individuální terapie 700,- / 60 min.  (pro studenty 600,-/60 min.) 

 

Rodinná terapie 1 200,-/ 90 min.   

 

Skupinová terapie od 200,-/ os. /90 -120 min.

 

Přednášková činnost dle dohody (od 500,-/hod.)

 

 

Balíček 5 sezení - 3 200 Kč

 

 

Individuální terapie o víkendu 1200,-/60 min. 

 

 

 

 

Rodinné centrum, Nádražní 22, Žamberk