Co můžete očekávat od individuální konzultace?

 

Zvažujete, zda je tento typ konzultace vhodný právě pro Vás?

Nevíte, co od setkání očekávat?

Nemáte představu, jak bude konzultace probíhat?

Máte obavu, co si o vás bude terapeut myslet?

Zvažujete, jestli to, co vás trápí, je vhodné s terapeutem probírat, jestli to nebude považovat za malichernost nebo naopak, jestli to není neřešitelné a stejně vám nebude schopen pomoci?

Obáváte se, že vám bude ještě hůř, když o situaci budete mluvit a přemýšlet?

 

Pokusím se na tyto otázky odpovědět.

 

Jak poznáte, zda se tento způsob hodí právě pro vás? Individuální konzultace jsou určeny pro ty, kteří se ocitli v životní situaci, se kterou si momentálně nedokáží poradit. Ať už se daná situace zdá neřešitelná nebo má více řešení a je náročné rozhodnout se pro to správné. Také těm, kterým se v životě opakují podobné vzorce chování, s nimiž nejsou spokojeni a které se jim ale nedaří změnit. Těm, kteří cítí dlouhodobě nespokojenost a netuší důvod. Těm, které trápí situace z minulosti, se kterou se nevyrovnali. Terapeut (psycholog) se poté stává na určitý čas vaším průvodcem v životě a pomáhá vám v bezpečném prostředí výše zmíněné (a další) situace lépe zvládnout. Někdy nelze situaci vyřešit, ale jde o to zvládnout ji co nejlépe. Terapeut by vám měl poskytnout prostor, kde můžete bez obav sdílet své myšlenky, přání a nejniternější prožitky, které nemohou svěřit někomu jinému.

 

Co očekávat od setkání? Terapie nedokáže zázraky na počkání bez vašeho přičinění. Ale je to ověřený způsob pomoci při psychické (a někdy i tělesné – tzn. psychosomatické) nepohodě. Terapeut nedává návod, jaké máte zvolit řešení a co máte konkrétně dělat. Jeho cílem je pomoci vám utřídit si myšlenky, porozumět souvislostem, uvědomit si a případně změnit postoj k sobě i k ostatním. Terapeut vám naslouchá, snaží se vám dát nový pohled na situaci, případně podpoří ve vyzkoušení nového způsobu jednání. O směřování terapie ale rozhodujete vy společně s terapeutem, na řešení své situace se aktivně podílíte.  

 

Jak konkrétně terapie se mnou probíhá? Při objednání si domluvíme termín, čas a místo setkání. Pokud chcete, můžete mi již při objednání krátce sdělit, z jakého důvodu jste se na mě obrátili. Během konzultace si povídáme o situaci, se kterou přicházíte. Někdy nabízím možnost využít terapeutické karty či techniku Sandplay. Před koncem setkání se domlouváme, zda budeme ve spolupráci pokračovat, případně v jaké frekvenci (preferuji setkání 1x týdně či 1x 14 dní) a za jakých podmínek, najdeme termín pro další setkání. Někdy proběhne konzultace pouze jako jednorázové psychologické poradenství. Poté se uskuteční platba za konzultaci v hotovosti či na účet.

 

Máte obavu, co si o vás nebo vašem problému terapeut pomyslí? Terapeut sám prochází pětiletým psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem, kde je v roli klienta. Současně během tohoto výcviku získává zkušenost s životními příběhy ostatních, o kterých se naučí přemýšlet terapeuticky, naučí se postupy a techniky důležité pro terapeutickou práci apod. Poté ještě pracuje pod supervizí zkušenějšího odborníka – tzn. konzultuje s ním pravidelně svoji odbornou práci a postupy. Terapeut nehodnotí vás ani vaši situaci, důležité je pro něho to, co je pro vás náročné a jak tyto náročné skutečnosti můžete nejlépe zvládat.

 

Nebude terapeut považovat vaši starost za malichernost nebo naopak dokáže terapeut zvládnout vaši beznadějnou situaci? Každý člověk prožívá různé situace jinak, pro někoho je těžká situace, kterou druhý dokáže zvládnout a naopak. Toto terapeut ví, proto je pro něho důležité subjektivní vnímání situace jeho klientem, rozhodně nebude zlehčovat vaše pocity a prožívání. Terapeut také může doporučit klientovi jiného odborníka, pokud vnímá, že daný odborník je v dané oblasti zkušenější nebo jeho odborná příprava je více zaměřena na klientovu problematickou životní situaci. Např. pokud by klient žádal léčbu duševního onemocnění, odkážu ho na klinického psychologa, který pracuje ve zdravotnictví.

 

Co když se budu cítit hůř, když o své problémové situaci budu mluvit a přemýšlet?

Zpočátku se díky sdílení těžkých situací klientovi většinou uleví, postupně je však potřeba pustit se do konfrontace s tím, čemu jsme se vyhýbali - se svými úzkostmi, různými strachy, nepříjemnými vzpomínkami apod.. A to většinou příjemné není.  Dočasné zhoršení může být i přirozenou součástí terapeutického procesu, v tomto případě je dalším krokem k pozitivní změně.Opět zde ale v tomto období budete mít podporu terapeuta.

 

Ještě bych chtěla zdůraznit, že pro terapii a její přínos je velmi důležité, abyste našli terapeuta,   se kterým se cítíte opravdu bezpečně a vyhovuje vám jeho přístup. Abyste mu mohli sdělit nejen své nejniternější pocity a názory, ale také abyste mu mohli dát zpětnou vazbu, když vám nebude něco vyhovovat.

 

To byly odpovědi na vaše nejčastější otázky, ráda odpovím další dotazy, které vás budou zajímat a nejsou zde uvedeny – můžete mě kontaktovat na emailu adamcova@cestaprorodinu.cz .

 

 

  Co si představit pod individuální terapií?

Ráda bych s Vámi sdílela video, které podle mého názoru poměrně přesně vystihuje specifika individuální terapie :-)

  Doba koronavirová aneb jak se nám daří?

Téměř ve všech médiích, rozhovorech, článcích, chatech a podobně se objevuje slovo koronavirus, které pro nás bylo dříve naprosto neznámé a které v nás nyní vzbuzuje různé emoce, většinou ty negativní. Já bych se v tomto článku proto chtěla spíše zaměřit na to, jak se nyní máme a jak by se nám mohlo dařit co nejlépe, přestože kolem nás proudí hodně negativních informací.

 

Většina lidí zažívá v této době nepříjemné pocity. Máme obavy z budoucnosti, zda neonemocníme my nebo naši blízcí, zda nepřijdeme o práci, o zákazníky, jak to bude s finančním zabezpečením…. Jsme nejistí, protože některé věci se prostě dějí a my je nemůžeme úplně ovlivnit. Jsme naštvaní, protože nařízená omezení nám neumožňují věnovat se činnostem, které máme rádi. Jsme unavení, protože se na nás zvýšily nároky – ať už doma (děti, které si plní výuku v domácím prostředí, péče o starší osoby v rodině, sdílení obav členů rodiny) nebo v zaměstnání (delší směny, komplikovanější domluva mezi zaměstnanci díky omezení osobního kontaktu, ohrožení v profesích, které jsou v přímém kontaktu s lidmi), případně na home office, který pro nás také může být novinkou a přinášet některé nepředvídané komplikace.

 

Pojďme se na situaci podívat z opačné strany – co je na ni pozitivního, co můžeme získat, poznat či vyzkoušet? Myslím, že nám všem tato situace umožnila uvědomit si, že je na čase nezaměřovat se pouze na výkon. Dala nám čas, který můžeme trávit se svými nejbližšími, ale také sami se sebou. Připomněla nám, že je fajn zavítat do lesů, parků a různých přírodních zákoutí, která máme na dosah, a přesto se tam málokdy vypravíme. Že zde můžeme nalézt potřebné zdroje, které posílí naše duševní i tělesné zdraví. Připomněla nám, že máme podobné starosti a radosti jako ostatní a že si díky tomu můžeme víc porozumět a být k sobě ohleduplnější a tolerantnější. Také jsme dostali prostor zamyslet se, co je pro nás opravdu důležité; realizovat to, co jsme už nějakou dobu odkládali. Tento čas nás učí, že důležitá je přítomnost. Minulost nezměníme, tu je důležité přijmout i se všemi omyly, které nám ale pomohly získat naše dnešní zkušenosti. Budoucnost můžeme ovlivnit právě tím, jak se chováme v přítomnosti, dnes získáváme zkušenosti, které budeme využívat později.

 

A možná právě zkušenost z těchto nelehkých dní nám přinese větší jistotu a důvěru v sebe i ostatní. :)

 

Závěrem bych chtěla připomenout, že je legitimní zažívat strach, úzkost, nepohodu, vztek, pocity si nevybíráme. Můžeme je přijmout, přiznat si je a zkusit s nimi pracovat, pokud jsou nám nepříjemné.

 

Jak na to? Zde je pár tipů:

 • Sdílejte své pocity a obavy s ostatními (rodinou, kamarády, kolegy, s odborníky online), vyslovené obavy už tolik netíží.
   
 • Vyhledávejte humor, který umožní mysli odpočinek (osvědčené komedie a hlášky z nich, vtipy, humorné vzpomínky třeba nad fotkami). 
   
 • Dopřejte si činnosti, které máte rádi a nezbývá na ně běžně čas (poslech hudby, např. i písniček ze svého mládí či dětství, knížky, které jste si chtěli přečíst, film, na který jste se chtěli podívat, horká koupel).
   
 • Využívejte možnost pohybu v přírodě, pohyb zlepšuje náladu i imunitu, dokáže uvolnit napětí a vztek. Můžete se např. vydat jinou cestou, než běžně chodíte na procházku; domluvte se s jinou rodinou a připravte jim bezkontaktní stopovanou po lese (vy jako první připravíte trasu, druhá rodina může vyrazit po fáborcích, až vy už budete doma).
   
 • Relaxujte, najděte si chvilku sami pro sebe a svůj odpočinek, můžete využít relaxace zveřejněné na internetu, např. autogenní trénink na Youtube.
   
 • Dodržujte pravidelný řád svých dní.

 

:)

  Abeceda

Kontakt

Mgr. KATEŘINA ADAMCOVÁ

psycholog

 

Kontakty pro objednání:

Telefon:  739 299 886

Pokud hovor nemohu přijmout, reaguji zpětným zavoláním.

 

Email: adamcova@cestaprorodinu.cz

 

Adresa setkávání: Rodinné centrum, Nádražní 22, 56401 Žamberk

 

 

Platby:

Individuální terapie 500,- / 60 min.

 

Rodinná terapie 700,-/ 90 min.

 

Skupinová terapie 200,-/ os. /90 -120 min.

 

Přednášková činnost dle dohody (od 500,-/hod.)

 

 

 

Rodinné centrum, Nádražní 22, Žamberk