KRIZOVÁ POMOC

 

 

Poslání krizové pomoci

 

 

Cesta pro rodinu jako poskytovatel sociální pobytové služby Krizová pomoc v Žamberku pomáhá ženám, rodičům s dětmi a rodinám, kteří se ocitli náhle bez přístřeší a nemá jim kdo pomoci. Pomoc představuje poskytnutí bezpečné ubytování zpravidla na sedm dní, materiální a psychickou podporu, základní poradenství. Službu poskytujeme také anonymně.

 

 

Cíle krizové pomoci:

 • Zajistit bezpečí uživatelů
 • Zajistit základní životní potřeby uživatelů
 • Zahájit vyřizování běžných záležitostí
 • Poskytovat kvalitní službu

   

 

Služba je pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny:

 

 • týrané a zneužívané osobou blízkou a nemá jim kdo pomoci
 • v situaci ohrožení zdraví nebo života, které přechodně nemohou svoji situaci řešit sami

 

 

Služba není určena pro osoby:

 

 • požadující službu, kterou krizová pomoc neposkytuje
 • narušující kolektivní soužití
 • muže bez dětí
 • nezletilé dítě bez doprovodu dospělé osoby

 

 

 

 

 

Dostupnost služby:

 • služba je dostupná nepřetržitě, tedy 24 hodin každý den

 

 

Doba pobytu:

 • zpravidla 7 dní

 

 

Zájemce o službu

 •  může zatelefonovat nebo přijít osobně. Může přijít v doprovodu svých známých, sociální pracovnice z jiné služby nebo policie

 

 

Úhrada za pobyt:

 • ubytování na krizové pomoci se poskytuje zdarma, a pokud uživatelé nemají finanční prostředky, poskytuje se zdarma také materiální pomoc

 

 

Zásady poskytování našich služeb:

 • Mlčenlivost - osobní údaje o uživatelích našich služeb sdělujeme pouze na základě právních norem nebo se souhlasem uživatele.
 • Individuální přístup - bereme ohled na zvyky, potřeby a problémy každého uživatele. Pomoc poskytujeme s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých uživatelů.

 

 • Respektování právních norem - usilujeme o dodržování platných norem České republiky a vedeme uživatele našich služeb k jejich dodržování.

 

 

 

KONTAKT

Bc. Dagmar Jansová

  465 321 295, 465 321 327
  jansova@cestaprorodinu.cz

Čs. armády 728, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu728

 

 

KDE NÁS NAJDETE
DOMOV NA SKALÁCH
Natáčení ČT v Domově na skalách

 

Kronika z příměstkého tábora Poznej co tě baví s Patem a Matem.