AZYLOVÝ DŮM

 

Azylový dům je spolufinancován z projektu

PODPORA DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI

 

 

 

Poslání Azylového domu:

Poskytujeme těhotným ženám a ženám s dětmi bez domova dočasné ubytování, kde spolupracujeme na jejich přípravě do běžného života. 

 

 

Cíle Azylového domu:

 •     pomoci s přípravou na bydlení
 •     posílit samostatnost v péči o sebe a děti
 •     naučit lépe hospodařit
 •     podpořit při získávání práce 

 

Služba je určena pro ženy s dětmi a těhotné ženy, které:

 •     jsou týrané a zneužívané
 •     ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí 
 •     potřebují podporu při řešení své tíživé situace
 •     potřebují podporu při péči o děti a vedení domácnosti

 

Služba není určena pro:

 •     osoby bez dětí
 •     osoby, které dle lékaře nejsou schopny pobytu v Azylovém domě 
 •     osoby požadují službu, kterou Azylový dům neposkytuje
 •     osoby vyžadují bezbariérový přístup
 •     osoby vyžadují tlumočníka
 •     osoby, které ukončily Smlouvu v Azylovém domě z důvodu porušení Pravidel v době kratší 6 měsíců

 

Dostupnost služby:

 •     služba je poskytována nepřetržitě, tedy 24 hodin každý den
 •     službu je možno dojednat v pracovní dny od 8 do 15h

 

Rozsah služby:

Poskytnutí ubytování – uživatelka je ubytována na pokoji, s možností zajištění všech základních životních potřeb, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřešení své situace. Azylový dům má celkem 10 bytových jednotek. Každý pokoj má vlastní koupelnu s WC, kuchyňský kout. Běžné úklidové prostředky, je možné si zapůjčit např. vysavač, žehlící prkno.

Umožnění praní, žehlení, úklidu, drobných oprav ložního a osobního prádla - veškeré vybavení umožňuje uživatelkám praní a celkovou hygienu. Pro opravu osobních věcí a ložního prádla je možné zapůjčit si základní šicí potřeby. V případě potřeby je možné využít oděvů z našeho azylového šatníku. Výměnu ložního i osobního prádla si každá uživatelka zajišťuje sama dle své potřeby.

Pomoc při zajištění stravy – uživatelky mají vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy na svých pokojích, nebo mohou po dohodě využít společné vaření ve společenské místnosti. Uživatelky mohou v případě krize využít potraviny, které máme k dispozici v rámci potravinové pomoci. Uživatelky si mohou ve svém osobním plánu domluvit pomoc pracovnice při vaření a pečení.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomáháme při běžných záležitostech jako je vedení domácnosti, finanční hospodaření, vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, zajištění lékařské péče. Informujeme uživatelky o možnostech sociálních služeb, o sociálních dávkách, o základních právech a povinnostech, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

V případě zájmu pomáháme uživatelkám při kontaktu s rodinou, podporujeme sociální začleňování, pomáháme při hledání zaměstnání, orientaci v pracovně právních vztazích, vyhledávání na internetu, včetně uplatňování zákonných nároků (podávání žádostí, vyplňování formulářů). Pomáháme při komunikaci s odborníky, podporujeme při navázání institucionální i svépomocné pomoci.

 

Doba pobytu:

 •     smlouva o poskytování sociální služby se uzavírá na 6 týdnů s možností prodloužení,
 •     celková doba pobytu zpravidla nepřevyšuje 12 měsíců.

 

Kapacita služby:

    10 pokojů pro 10 uživatelek a 22 dětí

 

Způsob poskytování služby:

Uživatelky přijímáme na základě předchozí dohody se zájemcem. Při zahájení poskytování služby je s uživatelkou sepsána Smlouva o poskytování sociální pobytové služby Azylový dům. U každé uživatelky služba probíhá dle jejího osobního plánu, který vychází z její aktuální potřeby. Osobní plán uživatelka průběžně s pracovnicí aktualizuje a hodnotí. Pracovnice uživatelku podporuje a provází v naplňování cílů a zároveň respektuje její stanovené priority. O poskytování služby se vedou písemné záznamy.

Bez souhlasu uživatelky podnikáme jen takové kroky, které zabraňují bezprostřednímu ohrožení jejího života nebo života a zdraví jejích dětí, popřípadě chrání chod našeho zařízení před vážným narušením.

Uživatelka může ukončit službu na vlastní žádost tím, že najde uspokojivé řešení svého problému, popřípadě se napojí na jinou službu, která jí dostačuje, zajistí si jiné bydlení. K ukončení služby dochází zpravidla po vzájemné dohodě, kdy pracovnice a uživatelka zhodnotí vzájemnou spolupráci. Podpisem „Dohody o ukončení poskytování sociální pobytové služby Azylový dům“ je zpravidla poskytování služby ukončeno. Ze strany poskytovatele ukončujeme poskytování služby dle platných vnitřních předpisů.

 

Místo poskytování služby - popis budovy:

Službu Azylový dům provozujeme v dvoupatrové budově, která se nachází u hlavní silnice na oploceném pozemku. Vlastníkem budovy je Město Žamberk.

Do budovy se vchází hlavním vchodem po schodech do vyvýšeného přízemí, kde je společenská místnost, 2x WC, 2 bytové jednotky se společnou chodbičkou, 3 vybavené pracovny, šatna se sprchovým koutem.

 

V 1. patře se nachází 6 bytových jednotek. Vždy 2 bytové jednotky mají společnou chodbičku. Každá bytová jednotka sestává z pokoje o velikosti zhruba 23 m2, koupelny a WC. Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové s možností postýlky. Jeden pokoj je pětilůžkový a má samostatnou malou kuchyňku.

Všechny prostory jsou zrekonstruovány. Ve 2. patře (podkroví) se nachází samostatné 2 bytové jednotky, herna pro děti, výtvarná dílna. V suterénu budovy je prádelna, sušárna, kočárkárna, sklady, azylový šatník. Ve společenské místnosti se mohou uživatelky scházet, pracovat, vzdělávat se a přijímat své návštěvy. Herní místnost slouží hlavně ke hře dětí, cvičení dětí i maminek. V podkroví se nachází pracovní dílna, která slouží uživatelům k pracovním činnostem (výtvarné činnosti, šití, ...).  Kolem budovy je zahrada s herními prvky.

 

Materiální vybavení

Pokoj - kuchyňská linka, nádobí, čtyřplotýnkový sporák s troubou, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, skříně, postele, lůžkoviny, stůl, židle, žehlička

Společenská místnost – kuchyňská linka, sporák, nádobí, stoly a židle, počítač s připojením na internet, televize, DVD, knihovna

Herna  – koberec, žíněnky, lavičky, žebřiny, gymnastické míče, hračky a herní pomůcky

Pracovní dílna - stoly a židle, šicí stroj, pracovní pomůcky, skříně a police, pracovní a výtvarný materiál

Prádelna – automatické pračky, sušička

Zahrada - prolézačka se skluzavkou, pískoviště, síťová prolézačka a pružinová houpačka, fotbalové branky, stoly, lavice

 

Úhrada za pobyt - ceník:

Žena pečující o dítě       

140 Kč/den

Každé dítě

70 Kč/den

Žena bez dětí

170 Kč/den

 

Zájemkyně o službu Azylový dům si domluví schůzku v Azylovém domě telefonicky nebo písemně. Dle domluvy se osobně dostaví na jednání. Zde ji poskytneme informace o Domovním řádu, nabídce služeb, podmínkách plateb a Smlouvě o sociální službě. Dále si prohlédne pokoj a společné prostory. V případě jejího zájmu o službu je sepsána „Dohoda“, kde si uživatelka a pracovnice dohodnou další spolupráci.

 

 

 

 

 Principy (zásady) poskytování služby:

 

 •     Osobní přístup - službu poskytujme s ohledem na konkrétní nepříznivou situaci jednotlivých
      uživatelek a respektujeme jejich možnosti a schopnosti
 •     Spolehlivost a důvěra - považujeme je za základ vzájemné spolupráce
 •     Podpora a pomoc - s každou uživatelkou sestavujeme její osobní plán, směřujeme
      uživatelky k samostatnosti a seberealizaci

 

 

 

KONTAKT

Bc. Dagmar Jansová

  465 321 295, 465 321 327
  jansova@cestaprorodinu.cz

Čs. armády 728, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu728

Provozní doba sociálních pracovnic:

Pondělí - Čtvrtek: 8 - 16 hodin

Pátek: 8 - 15 hodin

Provozní doba služeb:

Nepřetržitý provoz

 

KDE NÁS NAJDETE
DOMOV NA SKALÁCH
Natáčení ČT v Domově na skalách

 

Kronika z příměstkého tábora Poznej co tě baví s Patem a Matem.