Cesta pro rodinu, z. ú., Nádražní 22, Žamberk  - poskytuje tyto služby:

 

Rodinné centrum - posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů,
mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.

  

centrum úvody 2015 (2)
centrum úvody 2015 (3)
centrum úvody 2015 (4)
centrum úvody 2015 (1)

Klub bez klíče - nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do nabízených aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

 

klub úvody 2015 (1)
klub úvody 2015 (2)
klub úvody 2015 (3)
klub úvody 2015 (4)

Dětská skupina MACEŠKA - nabízí rodičům pravidelnou péči o děti ve věku od 1,5 roku do nástupu školní docházky na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

maceška leden I  2019 (14)
maceška úvody 2015 (3)
maceska leden II  2019 (5)
maceška úvody 2015 (4)

  PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ, STÍŽNOSTÍ A PŘIPOMÍNEK

Podáním námětů, stížností a připomínek se můžete vyjádřit ke službám Rodinného centra a Macešky, k pracovníkům a ostatnímu, co se váže k poskytovaným službám.

Náměty, stížnosti a připomínky mohou podávat:

  • uživatelé služeb
  • ostatní osoby z řad veřejnosti
  • pracovníci

 Komu a jak podat stížnosti, náměty a připomínky:

  • ústně nebo písemně pracovníkům Rodinného centra a Macešky
  • vhozením do schránky na Náměty, stížnosti a připomínky v přízemí budovy RC, poštou (Nádražní 22, 564 01 Žamberk, případně k rukám ředitelky Ing. Dany Hubálkové na adresu sídla organizace: Nádražní 22, 564 01 Žamberk) či emailem centrum@cestaprorodinu.cz
  • telefonicky (465 614 555, 603 813 646)

 

Forma a termín vyřízení námětů, stížností a připomínek:

Náměty, stížnosti a připomínky jsou vyřizovány písemně, řešení je předáno 1x osobě, která námět, stížnost nebo připomínku podala a 1x je uloženo v kanceláři RC.  V případě anonymního podání je řešení vyvěšeno po dobu 10 dnů na nástěnce vedle schránky (přízemí budovy RC-chodba). Lhůta k vyřízení je 30 dní od podání.

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

pondělí 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
úterý 8:00 - 12:30   
středa 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
pátek 8:00 - 12:30

 

možno dle dohody i v jiném čase

kontaktujte nás: Lucie Malá, Klára Brejtrová

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA