Dům na půl cesty je spolufinancován z projektu

Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji. 

 

 

 

O SLUŽBĚ DOMU NA PŮL CESTY:

 

Poslání Domu na půl cesty

 

Poslání Domu na půl cesty v Žamberku je poskytovat sociální pobytovou službu mladým lidem zpravidla od 18 do 26 let, kteří se ocitli bez zázemí, a kromě ubytování na přechodnou dobu potřebují podporu při začlenění do běžného života a k samostatnému způsobu života.

 

 

dpc_slide1
Dům na půl cesty - kuchyň_web (2 of 8)
Dům na půl cesty - kuchyň_web (5 of 8)
dpc_slide3
dpc10

 

Služba je určena pro mladé lidi, kteří zpravidla:

 • jsou ve věku od 18 do 26 let
 • opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, opouštějí výkon trestu odnětí svobody nebo ochrannou léčbu, náhradní rodinnou péči nebo rodinu, která se ocitla v tíživé situaci
 • potřebují podporu při řešení tíživé sociální situace
 • potřebují podporu při svém osamostatnění

 

Služba není poskytována mladým lidem, kteří:

 • dle lékaře nejsou schopni pobytu v DPC (např. kvůli akutnímu infekčnímu onemocnění, narušování kolektivního soužití)
 • požadují činnosti, které DPC neposkytuje
 • ukončili smlouvu v DPC z důvodu porušení vnitřních předpisů v době kratší 6 měsíců

 

Cíle Domu na půl cesty

 

 • podpora při uplatnění na trhu práce a finančním hospodaření
 • podpora při péči o sebe, své zdraví a domácnost
 • pomoc při uplatnění práv a obstarávání vlastních záležitostí
 • předcházení předsudkům vůči službě Dům na půl cesty a jejím uživatelům
 • podpora při hledání bydlení

 

S čím můžeme pomoci: 

Poskytnout ubytování:

 • ubytování v DPC se poskytuje na přechodnou dobu, většinou na 4 měsíce s možností prodloužení, zpravidla na  1 rok
 • uživatelé mají klíč od hlavního vchodu, od pokoje, popřípadě od nočního stolku
 • uživatelé si uklízejí na svých pokojích a také ve společných prostorách, řídí se rozpisem úklidu
 • v DPC jsou k dispozici dvě automatické pračky (ve společné koupelně a v garsonce)

 

Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím:

 • pomoc s navázáním nebo upevněním kontaktu s rodinou a blízkými
 • nabídka využití volného času v Žamberku a okolí, tj. sportovní aktivity, zájmové kroužky, kulturní vyžití, nabídka dalšího vzdělávání, rekvalifikace
 • nabídka seznamu potencionálních zaměstnavatelů
 • doprovázení uživatele (seznámení s místním prostředím)

 

Umožnit zapojení se do sociálně terapeutické činnosti:

 • nácvik dovedností - vaření, uklízení, praní, žehlení atd.
 • nácvik spojený s uplatněním na trhu práce – přijímací pohovor, životopis, vyhledávání zaměstnání
 • pracovní terapie - pokud je uživatel nezaměstnaný, může se účastnit pracovní terapie. Náplní pracovní terapie je např. úklid, tvorba drobných upomínkových předmětů, péče o zahradu
 • práce s PC, internetem a e-mailem

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při hledání zaměstnání, ubytování
 • doprovody (úřady aj.)
 • pomoc při komunikaci a jednání s městskými úřady, úřady práce, zaměstnavateli apod.
 • pomoc při obstarávání běžných záležitostí – nové doklady, žádosti o dávky, změna trvalého bydliště, vyplňování formulářů apod.
 • předání kontaktu na lékařskou péči, právníka apod.
 • pomoc při hospodaření s penězi
 • podpora odborného pracovníka (individuální/skupinové konzultace) 
 
Principy poskytování služby:
 

Osobní přístup - přistupujeme ke každému dle jeho možností a schopností

Respekt - respektujeme osobnost uživatele, jeho názory, potřeby a soukromí

Partnerský přístup - uživatelé mají právo se vyjádřit k poskytované službě 

Rovnost - jednáme se všemi stejně bez rozdílu společenského postavení, pohlaví, rasy, náboženství, sexuální orientace

Důvěra - vzájemnou důvěru považujeme za základ spolupráce

 
 

Dostupnost služby:

Ubytování je poskytováno nepřetržitě a pracovníci jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny.

 

Kapacita služby:

8 lůžek ve dvou jednolůžkových a třech dvoulůžkových pokojích.

 

Doba pobytu je dohodnuta ve Smlouvě o poskytování sociální služby DPC. Služba je poskytována na přechodnou dobu, tj. zpravidla na 1 rok.

 

 

 

 

IMG_0093
dpc10
IMG_0005
IMG_0021
P7071123
IMG_0118
DSCN1443
DSCN1724
KONTAKT

Bc. Ludmila Holancová

465 322 858
  holancova@cestaprorodinu.cz

Sadová 1475, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu1475

KDE NÁS NAJDETE
Dům na půl cesty