S podporou k samostatnosti

27.2.2020

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem projektu je vznik nové služby Sociální rehabilitace §70 108/2006 Sb., v rámci které bude podpořeno 35 osob během 3 let ve zvýšení samostatnosti tzn. nezávislosti, která povede k udržení a prohloubení stávajících návyků uživatelů získaných během pobytových služeb v Azylovém domě a Domě na půl cesty a vytvoření nových, potřebných v reálném životě. Cílem je snížit počet osob, které by se vracely zpět do pobytových služeb Azylový dům a Dům na půl cesty o 50%. Z projektu bude také materiálně zajištěno technické zázemí pracoviště potřebné k jednání se zájemcem o službu  dle požadavků registrace služby. Cílem je také nastavit kvalitní službu odpovídající Standardům kvality dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

 

Klientům budou pracovníci pomáhat s:

  •  udržením si vlastního bydlení
  •  podporou jejich soběstačnosti (péče o svojí osobu, děti, domácnost) 
  •  podporou rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, pracovních návyků a finanční gramotnosti 
  •  podporou zdravých postojů v partnerských a rodinných vztazích
  • pomocí při navazování spolupráce uživatele s dalšími subjekty
  • při uplatnění práv a obstarávání vlastních záležitostí

Dalším cílem je zvýšit profesní dovednosti a kompetence 6 pracovníků přímé práce formou vzdělávacích kurzů či výcviků.

 

Realizace projektu:  1.1.2020 - 31.3.2023.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014097

PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník