Projekt PODPORUJEME RODINY (dotační program Rodina - MPSV)

 

 

Projekt "Podporujeme rodiny" zvyšuje rodičovské kompetence, klienti získávají vědomosti a informace z oblasti vývoje dítěte, získávají praktické dovednosti rodičů v péči o děti, posilují si své komunikační dovednosti, posilují se jejich vazby v rodině, podporují se jejich mezigenerační vztahy a dochází tak k předcházení konfliktů v rodině, které vedou k ohrožení dětí a to vše formou tréninkových, poradenských, vzdělávacích, diskuzních a aktivizačních činností v Rodinném centru.

 

V rámci projektu je Rodinné centrum komunitním, kontaktním (zprostředkování kontaktu mezi biologickými a pěstounskými rodiči, zprostředkování kontaktu mezi rozvedenými rodiči a dětmi), konzultačním, poradenským místem (kontakt či zprostředkování odborníka, odborné pomoci či služby) a socializačním místem.

 

Realizace probíhá po celý rok 2020.

 

Aktivity projektu:

- tréninkové aktivity RODIČŮ S DĚTMI "učíme se jak"

- rodičovské svépomocné skupiny

- tématické svépomocné skupiny "jsme na jedné lodi"

- poradenství PSYCHOLOGICKÉ

- poradenství ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ

- kluby pro prarodiče s vnoučaty

- předporodní kurzy

- kurzy manipulace s kojenci

- kurzy cvičení s kojenci

- odborná beseda - Děti do 6let a média

- interaktivní přednáška - Vývoj řeči

- seminář s nácvikem - Dětský vzdor a agresivita

- odborný seminář - Učíme se venku

- odborná beseda - Pět jazyků lásky ve výchově dětí

- odborná přednáška - Rodina a proč je důležitá

- odborná přednáška - Sourozenecké vztahy

- interaktivní seminář - Komunikace v rodině

- interaktivní beseda o slaďování práce a rodiny - NE-dokonalá žena

- konzultační a informační činnost

- hlídání dětí jako doprovodná služba pro realizované aktivity

 

Aktivity projektu "Podporujeme rodiny" jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina, který je určen neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny.

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu