Projekt O KROK DÁL

Projekt O KROK DÁL je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 31 Budování kapacit a profesionalizace NNO

 

CÍLE PROJEKTU:

 

Cílem projektu je realizovat komplexní opatření vedoucí k posílení odborných kapacit organizace,

získání potřebných znalostí pro rozvoj marketingových, fundraisingových a PR aktivit, lepší nastavení

systému řízení a implementace navržených vnitřních mechanismů. V rámci jednotlivých dílčích aktivit

budou realizována vybraná opatření vzešlá ze zpracovaného procesního auditu.

 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

 

Za cílovou skupinu jsou považováni všichni pracovníci organizace. Jedná se jak o sociální pracovníky v přímé péči tak i pracovníky z komunitní, administrativní a ekonomické oblasti. V současné době pracuje v organizaci (přepočteno na plné úvazky) téměř 18 pracovníků. Podpora je však ve větší míře určena pro vedoucí pracovníky organizace, kteří budou ve spolupráci s experty nastavovat procesy v organizaci tak, aby došlo ke zvýšení kapacit a profesionalizace organizace. V konečném důsledku budou příjemci efektů z realizace projektu všichni zaměstnanci organizace.

 

 OBLASTI AKTIVIT PROJEKTU:

 

1. Strategie organizace, poslání
2. Financování, fundraising
3. Lidské zdroje
4. Marketing a PR
5. Kvalita služeb/produktů
 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2018

 

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu