Projekt: Rozvoj zázemí sociálních služeb

 

 

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017101

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

 

Projekt

ROZVOJ ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Realizací projektu došlo k pořízení osobního automobilu za účelem zkvalitnění poskytování sociálních služeb v organizaci žadatele. Dále bylo také vybudováno chybějící parkovací stání a pořízeno
chybějící vybavení pro zajištění provozu služeb Azylového domu a Domu na půl cesty.

PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník