PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S CESTOU PRO RODINU V ŽAMBERKU - projekt PRÁCE A RODINA

 

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007307

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem tohoto projektu je podpora sladění soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku 3 - 12 let formou příměstských táborů v období školních prázdnin.  Celkem během 3 let poskytneme péči dětem ve 24 týdenních turnusech s průměrnou denní kapacitou 21 dětí. Podpořeno tak bude celkem 120 rodičů. Každý rok poskytneme péči dětem ve věku 3 - 7 let ve 2 turnusech, kdy jsou mateřské školy v Žamberku a okolních obcích zavřené a pro děti 7-12 let uspořádáme 6 turnusů během prvních 5 týdnů prázdnin.

 

Projekt je určen na podporu rodičů (pečujících osob), kteří pracují nebo se vzdělávají, či aktivně si hledají práci a potřebují současně zajistit péči o své děti. K péči o děti využíváme zázemí Rodinného centra v Žamberku, jehož prostory jsou vhodné k realizaci příměstských táborů a díky projektu jsme je mohli také patřičně dovybavit potřebnými pomůckami a vybavením. 

 

Tento projekt mohl být realizován díky místní akční skupině – MAS Orlicko, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření z Evropského sociálního fondu a díky tomu bylo možné tábory pořádat pro rodiče za příznivější cenu a dětem dopřát více zážitků z prázdnin a za to patří velký dík.

 

Projekt bude realizován v období od 1.3.2018 do 31.12.2020.

 

 

Klíčové aktivity projektu jsou:

1. Vybavení zázemí pro realizaci příměstských táborů.

 

2. Realizace příměstských táborů - každý rok v období 2018-2020 bude realizováno 6 turnusů pro děti ve věku od 7 do 12 let a 2 turnusy pro děti od 3 do 7 let.

 

 

A co všechno jsme o prázdninách díky táborům zažili?

 

Příměstské tábory v roce 2020

 

Přestože byl letošní rok poznamenán příchodem COVID-19, s tím spojenými mimořádnými opatřeními a nejistotou, co bude a tím pádem jsme i my také dlouho a s obavami čekali, zda budeme vůbec moci a schopni v souladu s nařízeními vlády naše příměstské tábory uspořádat?......Nakonec vše dobře dopadlo a všechny naše naplánované a připravené turnusy mohly proběhnout a také zdárně proběhly.

Jsme za to moc rádi, zvláště kvůli dětem a jejich rodičům, kteří se již od jara ocitli v nelehké situaci. Je skvělé, že se jim díky těmto táborům mohlo dostat potřebné podpory, aby zvládli skloubit rodinný a pracovní život, což bylo v letošním roce obzvlášť obtížné.

Uspořádali jsme opět dva tematicky zaměřené – výtvarné – tábory, kde si děti vyzkoušely spoustu tradičních i netradičních výtvarných technik. V půlce týdne si vždy děti od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet, tentokrát do Adrenalin parku v Jeseníkách a v druhém týdnu do ZOO Olomouc. V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily hry, soutěže a výtvarné a rukodělné činnosti. Dva poslední turnusy byly opět určené předškolním dětem. Celkem se i letos uskutečnilo 8 turnusů táborů a společný čas s dětmi jsme si moc užili.

Poděkování opět patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci naší organizace, tak i externí spolupracovníci. Moc děkujeme také pracovníkům MAS Orlicko za velkou podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následně i při samotné realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování." Moc si této podpory vážíme.

 

   

  

    

Příměstské tábory v roce 2019

 

 Stejně jako v loňském roce to u nás žilo, protože jsme opět pořádali 8 turnusů příměstských táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku, které probíhaly bez pár dní celý červenec a půlku srpna. Ve dvou tematicky zaměřených - výtvarných - táborech si děti v naší dílně tradičně vyrobily spoustu krásných výrobků – především z keramické hlíny,… ale také zdatně šily na šicím stroji, pracovaly s fimo hmotou, pryskyřicí, vyráběly mýdlo a mnoho dalšího. V půlce týdne si vždy od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde si také zasportovaly.

     

V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy především při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí, v zámeckém parku a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily stolní či karetní hry, ale také výtvarné a rukodělné činnosti, které děti letos obzvláště bavily. A tak se hodně korálkovalo a drhalo a malovalo….

    

 

   

 

 Dva turnusy určené pro předškolní děti byly opět tematicky zaměřené – v prvním turnusu děti celý týden objevovaly pravěk a v druhém turnusu si hrály na ufony. Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili.

     

 

Poděkování patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. O děti, kterých letos bylo celkem 114, pečovalo 8 pracovnic a 2 dobrovolnice. Poděkování patří také MAS Orlicko, díky jejíž podpoře můžeme tyto tábory po dobu tří let realizovat a samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování. Díky této podpoře jsme mohli dovybavit naše zázemí, kde tábory pořádáme, potřebnými pomůckami, nakoupit materiál, zaplatit mzdu osobám pečujícím o děti, a rodičům nabídnout příznivější cenu, než je obvyklé. Hlavní podpora rodičů je ale v tom, že díky této prázdninové nabídce péče o jejich děti mohou zdárně skloubit svůj pracovní a rodinný život v době, kdy jsou školy a školky zavřené a oni musí do práce, a proto se náš tříletý projekt jmenuje PRÁCE A RODINA  :)

 

 

Příměstské tábory v roce 2018

 

Ve dvou tematicky zaměřených - výtvarných - táborech si děti v dílně Rodinného centra vyrobily spoustu krásných výrobků, třeba z keramické hlíny, fimo hmoty, filcu, korálků, ale zkusily si i techniku Ebru - malování na vodní hladině a šily na šicím stroji. Mimo jiné si odnesly také krásné lapače snů. V půlce týdne si vždy od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde si také zasportovaly. V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí, v zámeckém parku a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu.

 

                  

Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily stolní hry, skupinové soutěže, ale také výtvarné a rukodělné činnosti. Dva turnusy určené pro předškolní děti byly vždy tematicky zaměřené – v prvním turnusu děti celý týden objevovaly svět dinosaurů, povídaly si o nich, zachraňovaly je z doby ledové, každý si svého vyrobil a také si s nimi ozdobily tričko. Nasbíraly vše potřebné na výrobu sopky, kterou poslední den také viděly v akci.

 

V druhém turnusu děti objevovaly svět indiánů a byl to opět parádní týden se skvělými děti a jejich náčelnicemi. Děti si samy vyrobily krásné indiánské čelenky a oblečení, společně vyrobily totem, vyzkoušely si jízdu na koni, pobyt v tee-pee, hledaly a úspěšně i našly indiánský poklad.

 

   

 

Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili. Poděkování patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. Moc děkujeme také pracovníkům MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následně i při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování.

 

  

 


Zpět
PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník