Automobil pro terénní službu

 

Projekt je spolufinancován z Evropského Integrovaného regionálního operačního programu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Cílem projektu je zajistit dostupnost pracovníků za klienty nové služby terénní sociální rehabilitace pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Dostupnost je zajištěna nákupem nového osobního automobilu. Doprava automobilem ke klientovi v případě pomoci nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Doprava ke klientovi v případě pomoci postarat se o svoji domácnost a udržet si samostatné bydlení.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010227

 

Děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě a podání projektové žádosti.

 

PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník