Přijetí dítěte na tábor a platební podmínky:

Přijetí dítěte na tábor a jeho závazné přihlášení je podmíněno vyplněním přihlášky v elektronickém rezervačním systému ZDE: cestaprorodinu.webooker.eu, úhradou ceny tábora a volnou kapacitou (v případě potřeby lze individuálně předem dohodnout rozložení plateb).

 

Platbu je nutné uhradit bezhotovostním převodem na základě VÝZVY K PLATBĚ, která Vám bude odeslána na Váš kontaktní email poté, co bude Váš požadavek přijat a zpracován - tzn. AŽ PO NAŠEM ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ZVOLENÉHO TURNUSU. Na zpracování přihlášky si vyhrazujeme 5 pracovních dnů.

 

Platbu v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných případech. V případě, že platbu v daném termínu neuhradíte, bude Vaše dítě z evidence vyřazeno a uvolněné místo přiřazeno dalšímu zájemci.

 

V ceně je kromě mzdy pečujících osob, spotřebního materiálu a aktivit pro děti také zahrnuto: jízdné, vstupné a obědy z jídelny (mimo celodenní výlety, kdy si dítě nosí vlastní jídlo na celý den).

 

Při stornu přihlášky nevzniká nárok na vrácení platby. Vrácení části platby lze řešit v případě dlouhodobé nemoci a při doložení potvrzení od lékaře. Výše storno poplatku bude řešena vždy individuálně.

 

Táborová pravidla:
1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat.
2. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby.
3. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem.
4. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy.
5. Dítě ohlásí vedoucím příchod i odchod.
6. Dítě dodržuje pokyny vedoucího.

 

Informace k provozu příměstských táborů:

• naše tábory mají zázemí v prostorech budovy Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk

 

• od 7:30 do 16:00

- děti mohou přicházet ráno nejpozději do 8:30 a odpoledne odcházet dle Vašich potřeb a domluvy s námi (protože můžeme být mimo budovu)
- děti na výtvarný tábor ráno příchod nejpozději do 8:00 hod.
- pokud potřebujete předat dítě v jiný čas, informujte nás prosím předem, abychom se domluvili, kde nás zastihnete

 

• v den nástupu dítěte na tábor je nutné donést Vámi potvrzené ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE; prosím seznamte se pečlivě s jeho obsahem; vyplnění a odevzdání tohoto formuláře je  nezbytná podmínka pro pobyt dítěte na táboře; pokud je Vaše dítě nahlášeno na více týdnů, je nutné toto prohlášení vyplnit každý týden; formulář naleznete v příloze

 

• obědy jsou zahrnuty do ceny tábora (zajištěny je máme v Školní jídelně či v Bufetu p.Rolfové v Hlubokáně), v případě celodenního výletu, o kterém Vás budeme informovat, dáváte s sebou dětem celodenní stravu a z platby za tábor je jim hrazeno případné jízdné či vstupné

 

• s sebou: přezůvky; pohodlné oblečení; dopolední a odpolední svačinku, pití a vždy pláštěnku (deštník není vhodný) – ven chodíme za každého počasí - minimálně na oběd :); příp. oblečení náhradní, které si můžete během celého tábora nechat v šatně; vhodnou obuv na vycházky či výlety

 

• děti, které se budou účastnit výtvarného tábora ještě navíc s sebou: pracovní oblečení

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: 465 614 555, 608 621 301; kontakt na výtvarný tábor - 736 259 120.

 

V případě, že by došlo k nějakým nepředvídaným změnám/požadavkům, budeme Vás samozřejmě okamžitě informovat. Děkujeme za pochopení.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - LÉTO 2023

 

Přehled nabízených termínů/turnusů:

- pro děti od 6 do 10 let (1. - 4. třída)

10. - 14. července

Pro děti budou připraveny různé hry, soutěže, tvoření, ale i návštěvy hřišť, hry v přírodě, koupání v řece, celodenní výlety.

 

- pro děti od 8 do 12 let (výtvarné příměstské tábory)

24. - 28. července

31. července - 4. srpna

Výtvarné tvoření v dílně pod vedením Laďky Stejskalové + pobyt venku, hry a volná zábava.

Vhodné pro děti se zájmem o výtvarno - není ideální pro děti, které potřebují pohyb :-).

 

 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

pondělí 8:00 - 16:00
úterý 8:00 - 12:30
středa 8:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:30
pátek 8:00 - 12:30

 

možno dle dohody i v jiném čase

kontaktujte nás: Lucie Malá, Klára Brejtrová

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA