PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - LÉTO 2021

 

Přehled nabízených termínů/turnusů:

- pro děti od 6 do 10 let (1. - 4. třída)

7. - 9. července - volná místa

12. - 16. července - obsazeno

19. -23. července - volná místa

9. - 13. srpna - volná místa

16. - 20. srpna - volná místa

Pro děti budou připraveny různé hry, soutěže, tvoření, ale i návštěvy hřišť, hry v přírodě, koupání v řece, celodenní výlety.

 

- pro děti od 8 do 12 let (výtvarné příměstské tábory)

2. - 6. srpna - bereme náhradníky

9. - 13. srpna - bereme náhradníky

Výtvarné tvoření v dílně pod vedením Laďky Stejskalové + pobyt venku, hry a volná zábava.

Vhodné pro děti se zájmem o výtvarno - není ideální pro děti, které potřebují pohyb :-).

 

- pro předškolní děti od 5 do 7 let (školka - 0. ročník)

26.- 30. července - volná místa

Pro děti bude nachystán program a aktivity odpovídající věku dětí - různé hry, pobyt na hřišti, vycházky po okolí, výlet.

 

 


Platební podmínky:

Podmínkou k závaznému přihlášení dítěte je předání vyplněné přihlášky a úhrada ceny tábora (v případě potřeby lze individuálně předem dohodnout rozložení plateb).

Přihlášky přijímáme v kanceláři Rodinného centra - aktuálně preferujeme bezkontaktní předání - tedy vhozením do poštovní schránky na budově rodinného centra nebo postačí i zaslání (sken,fotokopie) na email centrum@cestaprorodinu.cz. Platbu je nutné uhradit bezhotovostním převodem. Platbu v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných případech.

 

O přijetí dítěte budete informováni písemně – děti přijímáme pouze do naplnění kapacity.

Platbu uhraďte bezhotovostním převodem na účet: 198498157/0300
variabilní symbol: 22111(klasický), 22112 (výtvarný), 22113 (předškolní)
zpráva pro příjemce – jméno dítěte

V ceně je kromě mzdy pečujících osob, spotřebního materiálu a aktivit pro děti také zahrnuto: jízdné, vstupné a obědy z jídelny (mimo celodenní výlety, kdy si dítě nosí vlastní jídlo na celý den).

Storno poplatek – pouze v případě dlouhodobé nemoci a při doložení potvrzení od lékaře, výše storno poplatku bude řešena vždy individuálně, maximálně však do výše 50% z ceny tábora.

 

 

Táborová pravidla:
1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat.
2. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby.
3. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem.
4. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy.
5. Dítě ohlásí vedoucím příchod i odchod (pokud chodí samo).
6. Dítě dodržuje pokyny vedoucího.

 

Informace k provozu příměstských táborů:

• všechny tábory budou mít zázemí v prostorech budovy Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk

 

• od 7:30 do 16:00

- děti mohou přicházet ráno nejpozději do 8:30 a odpoledne odcházet dle Vašich potřeb a domluvy s námi (protože můžeme být mimo budovu)
- děti na výtvarný tábor ráno příchod nejpozději do 8:00 hod.
- pokud potřebujete předat dítě v jiný čas, informujte nás prosím předem, abychom se domluvili, kde nás zastihnete

 

• v den nástupu dítěte na tábor je nutné donést Vámi potvrzené ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE; prosím seznamte se pečlivě s jeho obsahem; vyplnění a odevzdání tohoto formuláře je jediná a nezbytná podmínka pro pobyt dítěte na táboře; pokud je Vaše dítě nahlášeno na více týdnů, je nutné toto prohlášení vyplnit každý týden; formulář naleznete v příloze

 

• obědy jsou zahrnuty do ceny tábora (zajištěny je máme v Školní jídelně či v Bufetu p.Rolfové v Hlubokáně), v případě celodenního výletu, o kterém Vás budeme informovat, dáváte s sebou dětem celodenní stravu a z platby za tábor je jim hrazeno případné jízdné či vstupné

 

• s sebou: přezůvky; pohodlné oblečení; v batůžku - roušku včetně sáčku na uložení (např. do autobusu, vlaku…); dopolední a odpolední svačinku, pití a vždy pláštěnku (deštník není vhodný) – ven chodíme za každého počasí - minimálně na oběd :); příp. oblečení náhradní, které si můžete během celého tábora nechat v šatně; vhodnou obuv na vycházky či výlety

 

• děti, které se budou účastnit výtvarného tábora ještě navíc s sebou: pracovní oblečení

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: 465 614 555, 608 621 301, 774 174 287; kontakt na výtvarný tábor - 736 259 120.

 

V případě, že by došlo k nějaký nepředvídaným změnám/požadavkům, budeme Vás samozřejmě okamžitě informovat. Děkujeme za pochopení.


V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: 774 174 287 nebo 603 813 646.

  TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Všechny termíny obsazeny. 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase, kontaktujte nás

Lucie Malá, Klára Brejtrová, Erika Jeníčková

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA