Rozvojem služeb ke kvalitnější pomoci

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v organizaci žadatele do 24 měsíců od zahájení realizace projektu. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zefektivnění a optimalizace procesů poskytovaných služeb (audity, revize), dalším odborným vzděláváním pracovníků přímé péče v organizaci, zavedením nového postupu pro spolupráci se školami u služby azylový dům a nastavením hodnocení měřitelných dopadů služeb na život klientů (evaluace).

 

Realizace projektu:  1.7.2020 - 30.6.2022

 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015329


Zpět
PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník