Projekt TŘEMI KROKY KE ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem tohoto projektu je rozvoj sociálních služeb pro podporu rodin i jednotlivců,

kteří se ocitají v krizové péči dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou neumí vlastními

silami zvládnout. Obsahem projektu je dále podpora rozvoje a zkvalitnění postupů a metod

přímé práce s klienty, příprava a organizace případových konferencí ve spolupráci

s OSPOD, vzdělávání pracovníků v přímé péči o klienty a průběžná evaluace

dopadů těchto aktivit.

Projekt bude realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007537

 

Klíčové aktivity projektu jsou:

  1. Aktualizace standardů kvality služeb
  2. Vzdělání pracovníků organizace
  3. Realizace případových konferencí
  4. Průběžná evaulace dopadů klíčových aktivit projektu

 

 


Zpět
PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník