Projekt TŘEMI KROKY KE ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem tohoto projektu je rozvoj sociálních služeb pro podporu rodin i jednotlivců,

kteří se ocitají v krizové péči dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou neumí vlastními

silami zvládnout. Obsahem projektu je dále podpora rozvoje a zkvalitnění postupů a metod

přímé práce s klienty, příprava a organizace případových konferencí ve spolupráci

s OSPOD, vzdělávání pracovníků v přímé péči o klienty a průběžná evaluace

dopadů těchto aktivit.

Projekt bude realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007537

 

Klíčové aktivity projektu jsou:

  1. Aktualizace standardů kvality služeb
  2. Vzdělání pracovníků organizace
  3. Realizace případových konferencí
  4. Průběžná evaulace dopadů klíčových aktivit projektu

 

 


Zpět
PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu