Projekt O KROK DÁL

 

Projekt O KROK DÁL je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 31 Budování kapacit a profesionalizace NNO

 

CÍLE PROJEKTU:

 

Cílem projektu je realizovat komplexní opatření vedoucí k posílení odborných kapacit organizace,

získání potřebných znalostí pro rozvoj marketingových, fundraisingových a PR aktivit, lepší nastavení

systému řízení a implementace navržených vnitřních mechanismů. V rámci jednotlivých dílčích aktivit

budou realizována vybraná opatření vzešlá ze zpracovaného procesního auditu.

 

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

 

Za cílovou skupinu jsou považováni všichni pracovníci organizace. Jedná se jak o sociální pracovníky v přímé péči tak i pracovníky z komunitní, administrativní a ekonomické oblasti. V současné době pracuje v organizaci (přepočteno na plné úvazky) téměř 18 pracovníků. Podpora je však ve větší míře určena pro vedoucí pracovníky organizace, kteří budou ve spolupráci s experty nastavovat procesy v organizaci tak, aby došlo ke zvýšení kapacit a profesionalizace organizace. V konečném důsledku budou příjemci efektů z realizace projektu všichni zaměstnanci organizace.

 

 OBLASTI AKTIVIT PROJEKTU:

 

1. Strategie organizace, poslání
2. Financování, fundraising
3. Lidské zdroje
4. Marketing a PR
5. Kvalita služeb/produktů
 
     
 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2018

 


Zpět
PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
KDE NÁS NAJDETE
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
ŽENA REGIONU 2018
Šatník