Díky finanční podpoře  Nadačního fondu Weil&Gotshal jsme mohli vést dva  kroužky pro děti 
a realizovat několik akcí v Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni (nyní v Domově na skalách), 
které by si většina uživatelů nemohla z finančních důvodů dovolit. 

V rámci projektu se uskutečnilo:

• nákup základních potravin, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb pro uživatele (mouka, 
   těstoviny, chleba, rýže, sunar, trvanlivé potraviny, prostředky na vši, teplotu, desinfekci, pleny, 
    mýdlo, ...).
• smysluplné využití volného času u sociálně znevýhodněných děti v podobě různých akcí pro děti 
   v azylovém domě (Maškarní karneval, Den plný her, Vánoční besídka,…)   
• nákup her a herních, výtvarných a sportovních pomůcek pro děti do Domova, kroužky pro dětí 
   ve městě (SVČ Animo, ZUŠ a pod.), tak aby se děti zapojily mezi běžnou populaci
• výlety a výpravy do okolí

V rámci projektu se uskutečnily tyto akce:

• maškarní karneval, hrátky s pejskem
• pečení velikonočních perníčků
• táborák
• oslava Dne dětí, zahájení pravidelných kroužků pro děti, výlet do Letohradu
• výlet na Potštejn
• výlet do okolí Žamberka, do Častolovic
• výlet do ZOO, návštěva koupaliště
• výroba náramků přátelství
• Den otevřených dveří, drakiáda, výlet do Litic, projížďka na koních
• Adventní povídání a tvoření, návštěva muzea
• pečení perníčků, cukroví, Mikulášská a Vánoční besídka

Zpět
PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu