PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S CESTOU PRO RODINU V ŽAMBERKU - projekt PRÁCE A RODINA

22.10.2018

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem tohoto projektu je podpora sladění soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku 3 - 12 let formou příměstských táborů v období školních prázdnin.  Celkem během 3 let poskytneme péči dětem ve 24 týdenních turnusech s průměrnou denní kapacitou 21 dětí. Podpořeno tak bude celkem 120 rodičů. Každý rok poskytneme péči dětem ve věku 3 - 7 let ve 2 turnusech, kdy jsou mateřské školy v Žamberku a okolních obcích zavřené a pro děti 7-12 let uspořádáme 6 turnusů během prvních 5 týdnů prázdnin.

 

Projekt je určen na podporu rodičů (pečujících osob), kteří pracují nebo se vzdělávají, či aktivně si hledají práci a potřebují současně zajistit péči o své děti. K péči o děti využíváme zázemí Rodinného centra v Žamberku, jehož prostory jsou vhodné k realizaci příměstských táborů a díky projektu jsme je mohli také patřičně dovybavit potřebnými pomůckami a vybavením. 

 

Tento projekt mohl být realizován díky místní akční skupině – MAS Orlicko, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření z Evropského sociálního fondu a díky tomu bylo možné tábory pořádat pro rodiče za příznivější cenu a dětem dopřát více zážitků z prázdnin a za to patří velký dík.

 

Projekt bude realizován v období od 1.3.2018 do 31.12.2020.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007307

 

 

Klíčové aktivity projektu jsou:

1. Vybavení zázemí pro realizaci příměstských táborů.

 

2. Realizace příměstských táborů - každý rok v období 2018-2020 bude realizováno 6 turnusů pro děti ve věku od 7 do 12 let a 2 turnusy pro děti od 3 do 7 let.

 

 

A co všechno jsme o prázdninách díky táborům zažili?

 

Příměstské tábory v roce 2019

 

 Stejně jako v loňském roce to u nás žilo, protože jsme opět pořádali 8 turnusů příměstských táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku, které probíhaly bez pár dní celý červenec a půlku srpna. Ve dvou tematicky zaměřených - výtvarných - táborech si děti v naší dílně tradičně vyrobily spoustu krásných výrobků – především z keramické hlíny,… ale také zdatně šily na šicím stroji, pracovaly s fimo hmotou, pryskyřicí, vyráběly mýdlo a mnoho dalšího. V půlce týdne si vždy od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde si také zasportovaly.

     

V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy především při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí, v zámeckém parku a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily stolní či karetní hry, ale také výtvarné a rukodělné činnosti, které děti letos obzvláště bavily. A tak se hodně korálkovalo a drhalo a malovalo….

    

 

   

 

 Dva turnusy určené pro předškolní děti byly opět tematicky zaměřené – v prvním turnusu děti celý týden objevovaly pravěk a v druhém turnusu si hrály na ufony. Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili.

     

 

Poděkování patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. O děti, kterých letos bylo celkem 114, pečovalo 8 pracovnic a 2 dobrovolnice. Poděkování patří také MAS Orlicko, díky jejíž podpoře můžeme tyto tábory po dobu tří let realizovat a samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování. Díky této podpoře jsme mohli dovybavit naše zázemí, kde tábory pořádáme, potřebnými pomůckami, nakoupit materiál, zaplatit mzdu osobám pečujícím o děti, a rodičům nabídnout příznivější cenu, než je obvyklé. Hlavní podpora rodičů je ale v tom, že díky této prázdninové nabídce péče o jejich děti mohou zdárně skloubit svůj pracovní a rodinný život v době, kdy jsou školy a školky zavřené a oni musí do práce, a proto se náš tříletý projekt jmenuje PRÁCE A RODINA  :)

 

 

Příměstské tábory v roce 2018

 

Ve dvou tematicky zaměřených - výtvarných - táborech si děti v dílně Rodinného centra vyrobily spoustu krásných výrobků, třeba z keramické hlíny, fimo hmoty, filcu, korálků, ale zkusily si i techniku Ebru - malování na vodní hladině a šily na šicím stroji. Mimo jiné si odnesly také krásné lapače snů. V půlce týdne si vždy od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde si také zasportovaly. V klasických příměstských táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu zábavy při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí, v zámeckém parku a vyrážely za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu.

 

                  

Společný čas v prostorech Rodinného centra vyplnily stolní hry, skupinové soutěže, ale také výtvarné a rukodělné činnosti. Dva turnusy určené pro předškolní děti byly vždy tematicky zaměřené – v prvním turnusu děti celý týden objevovaly svět dinosaurů, povídaly si o nich, zachraňovaly je z doby ledové, každý si svého vyrobil a také si s nimi ozdobily tričko. Nasbíraly vše potřebné na výrobu sopky, kterou poslední den také viděly v akci.

 

V druhém turnusu děti objevovaly svět indiánů a byl to opět parádní týden se skvělými děti a jejich náčelnicemi. Děti si samy vyrobily krásné indiánské čelenky a oblečení, společně vyrobily totem, vyzkoušely si jízdu na koni, pobyt v tee-pee, hledaly a úspěšně i našly indiánský poklad.

 

   

 

Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili. Poděkování patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. Moc děkujeme také pracovníkům MAS Orlicko za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následně i při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování.

 

  

 

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu