Individuální projekt Pardubického na sociální služby II

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, přičemž se hlouběji zaměřuje na vybrané typy sociálních služeb. Cílem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje služeb sociální prevence, a to především v oblasti pobytových služeb (azylové domy a domy na půl cesty), v oblasti sociální rehabilitace pro duševně nemocné a v rámci intervenčního centra.

 

Koncepce projektu bezprostředně reaguje na vývoj a aktuální situaci v segmentu sociálních služeb v Pardubickém kraji, a to v přímé návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015.

 

Zaměření sociálních služeb bude především na podporu osob bez přístřeší, osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, obětí domácího násilí a osob s duševním onemocněním. Díky projektu bude možné těmto osobám nabídnout dostupné a kvalitní sociální služby, což jim umožní opětovné zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, včetně návratu a setrvání na trhu práce.

Finanční podpora domu na půl cesty z projektu je od února roku 2013 do konce roku 2014.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu